De Woonverbeteraar heeft zich ten doel gesteld om bestaande woningen te verduurzamen en verbeteren, met een lagere klimaatbelasting als doel. Daartoe wil ze zoveel mogelijk mensen kennis laten nemen van de vele verschillende mogelijkheden tot verduurzaming en verbetering van bestaande woningen. En bewoners helpen de juiste keuzes te maken voor hún specifieke situatie.

De woonverbeteraar is een handelsnaam van StudioSGRN, Architectuur | ontwerp | Realisatie.

Als architecten worden we traditioneel vooral benaderd wanneer mensen nieuw willen bouwen, of een flinke aan- of verbouwing van plan zijn.
Duurzaamheid is bij StudioSGRN altijd vanzelfsprekend onderdeel van een ontwerp. Steeds vaker werd ons ook specifiek gevraagd “te verduurzamen” bij ver- of aanbouwen.
De afgelopen jaren werden ons echter steeds vaker vragen gesteld over verduurzaming bínnen de bestaande woning. Bijvoorbeeld “Of wij ook ook over warmtepompen, pelletkachels of zonnepanelen konden adviseren?”
Daarbij merkten we dat een “architect” voor veel mensen “te hoog gegrepen” voelde voor een vraag over verbetering van hun woning, terwijl ons advies altijd over méér dan alleen dat ene onderdeel omvatte. Het is nodig breder te kijken om “minstens twee vliegen in één klap” te slaan.

De Woonverbeteraar combineert daarom het beste van 2 werelden: Toegankelijk (energie)advies én Ruimtelijk ontwerp

Aangezien er veel meer bestaande woningen zijn dan dat er nog nieuwe zullen worden gebouwd is dáár qua verduurzaming de grootste slag te maken.

Onze ervaring leert dat het aanpassen van het bestaande vaak nog complexer is dan iets nieuw bouwen. En dat “door de bomen het bos niet meer zien” vrij gebruikelijk is wanneer het over verduurzamen gaat. Want “gelukkig” is inmiddels het aanbod aan producten, apparaten, materialen en ideeën enorm groot.
Maar wij zijn er ook van overtuigd dat NU aanpassen voor de toekomst noodzakelijk is. Én dat er vaak veel meer mogelijk is dan algemeen wordt gedacht! Overigens ook dat gelukkig steeds meer mensen daarvan overtuigd zijn!
Maar de complexiteit van verduurzamingsmaatregelen is behoorlijk groot, en daardoor haken veel mensen af.  De woonverbeteraar is in staat om op duidelijke wijze een plan van aanpak voor de integrale verbetering van úw woning.

met als doel:

  • verhoging van het woongenot
  • verbetering van het comfort
  • verhogen van de gezondheid
  • besparing op de lasten
  • en met Verduurzaming, als gevolg.

Zó slaat u mee vliegen in één klap, en is de “terugverdientijd” nú, en niet pas over tien jaar!